Hráči: 1. Dolník Michal

  2. Fábry Tomáš

  3. Haviar Ondrej

  4. Kádaši Jakub

  5. Kubovič Jozef

  6. Matých Branislav

  7. Medveď Maroš

  8. Mokráň Jakub

  9. Obert Branislav

  10. Supuka Jaroslav

  11. Vrtík Maroš

Tréner: Kučera Karol 

Asistent: Nagy Norbert

Tabuľka- 1.-7. miesto

Rozlosovanie a výsledky- 1.-7. miesto

Tabuľka-základná časť

Rozlosovanie a výsledky- základná časť