KÓDEX RODIČA HRÁČA BASKETBALU

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom prijal KÓDEX RODIČA HRÁČA BASKETBALU

V záujme budovania pozitívnej klubovej kultúry prijal BK MŠK Žiar nad Hronom zásady etického správania sa rodičov hráčov klubu. V  ostatnom období sa v našom klube množili sťažnosti na správanie sa niektorých rodičov na zápasoch svojich detí. Klub bude preto porušenie kódexu počas zápasov sledovať.  Rodičom, opakovane sa nevhodne  správajúcim na zápasoch, nebude povolený vstup na domáce zápasy, organizované klubom v ZUS aréne alebo na Dvojke.  

                                                                                                                                                                                                                       VR BK MŠK Žiar nad Hronom