ČLENSKÁ SCHÔDZA BASKETBALOVÉHO KLUBU

Vážení členovia Basketbalového klubu v  zmysle Organizačného poriadku MŠK Žiar nad Hronom článok  IX. bod. 2 Vám oznamujeme, že dňa 18.12.2018 o 15:00 hod. sa bude konať  v zasadačke MsÚ na 1. poschodí (nad kanceláriou Mestskej polície) členská schôdza basketbalového klubu.
 
Mgr. Ján Valent
Prezident MŠK BK