Pozastavenie tréningového procesu.

Z dôvodu šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike ako prezident basketbalového klubu Vám oznamujem, že podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Na základe uvedeného sa dočasne zastavuje tréningový proces od 10.3.2020 do odvolania pre celý Basketbalový klub.