Novoročný príhovor prezidenta klubu

Vážení priaznivci žiarskeho basketbalu, členovia a hráči Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom,

na úvod Vám chcem všetkým popriať do nového roku 2022 veľa zdravia, šťastia a úspechov, návrat do normálneho bežného života a otvorenie tréningov a súťaží pre nás všetkých v čo najkratšom čase. Rok ubehol ako voda, dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým po tejto dobe vo funkcii prihovoril a urobil odpočet toho, čo som Vám takto pred rokom sľúbil a čo sa mi s mojimi kolegami vo Výkonnej rade klubu urobiť podarilo, čo nás ešte v blízkom období čaká:

⦿ Šport je moja srdcovka, či ide o šport na školách alebo súťažný šport. Ako nebasketbalista som požiadal o pomoc vo vedení klubu Mgr.Mareka Baláža a Mgr.Norberta Nagya, dvoch vyštudovaných pedagógov telesnej výchovy a športu, skúsených trénerov s tou najvyššou kvalifikáciou. Vo Výkonnej rade zastávajú funkciu
šéftrénera a športového riaditeľa klubu. Pani Adriana Kňažková, ktorá priniesla oživenie do klubu už v minulosti, naďalej pôsobí v klube ako PR manažérka a ekonómka klubu.

⦿ Basketbal robíme transparentne a odborne, všetky naše rozhodnutia a uznesenia sú každému členovi klubu, alebo jeho zákonnému zástupcovi, k nahliadnutiu u mňa alebo konateľa MŠK. Hlavnými trénermi tímov v súťažiach sú tréneri s vyššou kvalifikáciou /Kučera, Baláž, Nagy, Horváth/ a tréneri s nižšou kvalifikáciou pri
nich pôsobia ako asistenti, zaúčajú sa pri nich a kvalifikáciu si postupne zvyšujú vzdelávaním sa na SBA.

⦿ Sľúbil som rozšíriť členskú základňu nášho klubu, preto sa znovuobnovila NEMAK školská mikroliga všetkých 4 žiarskych základných škôl a prerazili sme aj na súkromnej ZŠ Guliver v Banskej Štiavnici. Popri učiteľoch týcho piatich škôl sú postavené športové krúžky pre žiakov 1. a 2.ročníka a koordinujú ich naši kluboví tréneri. Môžme sa pochváliť, že do týchto krúžkov chodí športovať už 110 malých športovcov a spolu nás je v klube už vyše 200. Pokiaľ to COVIDová situácia dovolí, uskutoční sa na každej škole jeden turnaj a potom v ZUS aréne v júni veľké finale za účasti všetkých detí aj ich rodičov. Touto cestou mi dovoľte poďakovať nadnárodnej spoločnosti NEMAK, ktorá sa rozhodla s naším klubom na tomto najúspešnejšom projekte, ktorý píše už svoj 6.ročník, v spolupráci pokračovať a finančne tento náš projekt podporí. Sme veľmi radi, že až traja bývalí účastníci 1.ročníka NEMAK ŽBM, sa po 6 rokoch prebojovali do Slovenskej basketbalovej reprezentácie U16 a štartovali
na turnaji V4 v Poľsku v tom najcennejšom drese.

⦿ Klubové príspevky (KP) sa znížili v prípravke z 15 na 10€, v oblastných súťažiach z 30 na 20€ a celoslovenských súťažiach zo 40 na 30€ mesačne. V platbe KP plánujeme prejsť na platenie príspevkov kvartálne, t.j. napríklad za mesiace január, február a marec zaplatí rodič sumu naraz a stačí sumu uhradiť do konaca marca. Chceme takto rodičom vyjsť v ústrety a zároveň zjednodušiť evidenciu úhrad za KP. Pokiaľ hráč
odtrénuje za mesiac menej ako polovicu tréningov, zaplatí za mesiac len polovicu KP. V priebehu roka rodičia nie sú zaťažovaní žiadnymi inými platbami, s výnimkou spolufinancovania sústredenia a turnajov v zahraničí.

⦿ Zrušili sme všetky doteraz platné uznesenia bývalého vedenia klubu a prijali nové. Naším hlavným cieľom je zväčšiť členskú základňu klubu a hlavne vytvoriť každému jednému hráčovi klubu čo najlepšie, ale všetkým rovnaké podmienky pre svoj športový rast a pôsobenie v klube. Každý hráč, či je to junior alebo mladší minižiak,
dostal od klubu novú žltú a modrú sadu dresov s nápisom Žiar nad Hronom, rovnako aj krycí, rozcvičovací dres. Každý člen klubu po zaplatení členského príspevku MŠK 12€ na celý rok (za čo má zľavu pri vstupe na kúpalisko a táto bude platiť aj na novej plavárni) dostal od klubu bezplatne novú kapucňovú mikinu, funkčné tričko s logom klubu a rúško s logom klubu. Tie sú uniformou nášho klubu pri spoločnom vystupovaní na turnajoch, zápasoch alebo sústredeniach. Komplet klubové oblečenie dostali aj všetci tréneri a funkcionári klubu, je to dnes vo viacerých kluboch už samozrejmá komunitná klubová kultúra a o tú nám ide.

⦿ Obnovili sme činnosť Trénerskej rady, kde dochádza k intenzívnej výmene informácií, máme pripravenú a zavádzame jednotnú basketbalovú metodiku pre jednotlivé vekové kategórie. Zaviedli sme system jednotného vstupného a výstupného testovania hráčov klubu aj s jeho presnou evidenciou. Máme jasne stanovené pravidlá
pendlovania medzi kategóriami a aj o tomto a iných záležitostiach tréneri medzi sebou komunikujeme.

⦿ Doprava na všetky zápasy, turnaje a sústredenia prebieha len zmluvným autobusom, autá sú zakázané.

⦿ Hráči dostávajú pitný režim a teplý obed a spolu sa vždy najedia pri každom súťažnom zápase vonku.

⦿ Rodičia spolufinancujú len dve akcie, na ktoré ale každý tím dostal od klubu 1 000€ a podľa rozhodnutia trénera tímu, po porade s rodičmi, ich využil. Išlo o augustové sústredenie, ktoré prebehlo pobytovou formou v Banskej Štiavnici. Využili sme fantastické priestory súkromnej ZŠ Guliver a v spolupráci s touto školou budeme
organizovať letné sústredenia aj ďalšie roky. Pandemická situácia nedovolila našim tímom zúčastniť sa Veľkonočných turnajov v zahraničí, zrušila sa aj účasť starších žiakov v CEYBL, naši kadeti si však stihli vyskúšať aspoň jeden turnaj EYBL. V týchto aktivitách chceme a budeme pokračovať, pokiaľ to COVIDová situácia dovolí, chceme sa konfrontovať s tímami v zahraničí, máme pripravených pre našich hráčov viacero
prekvapení.

⦿ Vytvárame pre každého hráča klubu rovnaké podmienky, preto sme umožníli každému hráčovi od starších minižiakov (tí hrajú na veľký kôš) trénovať na SHOOTINGMACHINE, streleckom stroji v ZUS aréne. Je vytvorený systém rezervácie tréningov. Za hodinový poplatok 15€, pod dohľadom vyškoleného trénera, si môže
každý zatrénovať na tejto vynikajúcej tréningovej pomôcke v priestoroch ZUS arény.

⦿ Veľkú pozornosť v klube venujeme starostlivosti o zdravie našich zverencov, dodržiavame všetky pandemické opatrenia, aj keď nie vždy sa s nimi stotožňujeme a súhlasíme s nimi. Veríme, že sa konečne súťaže spustia naplno, preto bude musieť každý jeden hráč od sezóny 2022/2023 s finančným prispením klubu absolvovať
diagnostiku športovej výkonnosti a zdravotného stavu u špecializovaného športového lekára.

⦿ Veľkú pozornosť sme v klube venovali investovaniu do materiálno-technického zabezpečenia podmienok pre tréningy aj zápasy. Značné financie, ktoré sa v priebehu sezóny ušetrili na doprave, rozhodovaní, diétach a iných poplatkoch (keďže sa dlhšiu dobu nehralo), sme použili na zakúpenie 56ks najkvalitnejších lôpt MOLTEN
z prírodnej kože, zakúpenie PC, audio a video techniky pre potreby zázamu a diagnostiky tréningov aj zápasov v hale aj na Dvojke. Klub zakúpil videokameru, ktorá slúži na vysielanie všetkých zápasov v ZUS aréne cez youtubelive, je ňou možné zaznamenávať aj tréningový proces. Rovnako klub zabezpečil profiozvučenie
zápasov hudbou na všetkých zápasoch v ZUS aréne. Na zápasy menších, na Dvojke, sa zakúpilo a práve sa inštaluje ozvučenie na hudbu a moderovanie zápasov. Už štandardom sa stalo prenášanie live herných štatistík pri zápasoch v hale. Po každej štvrtine dostane tréner domácich aj hostí súhrn všetkých štatistických ukazovateľov zo zápasu, Tieto sú k dispozícii aj cez livescore tým, ktorí nemôžu byť priamo na zápase, ale vedia si všetko jednoducho pozrieť na internete. Celý klub sme komplet vybavený oblečením a dresmi.

⦿ Obnovili sme spoluprácu so staronovým grafikom klubu a webová stránka, facebook aj instagram dostali nový šat. Od 1.februára sa spustí nová verzia webu aj FB klubu a môžme už teraz hrdo prehlásiť, že to bude jedna z najkrajších webových aj FB stránok na športovom Slovensku.

⦿ Na konci júna, pokiaľ to Covid situácia dovolí, sa v areáli Dvojky zorganizuje streetball spojený s atrakciami, aby sme na konci školského roka pozvali do klubu čo najviac nových detí. Uvidíme, ako sa bude pandemická situácia vyvíjať, určite chceme v streetbale pokračovať a ďalej písať jeho dlhú a úspešnú históriu. Radi by sme
obnovili spoluprácu s jeho pôvodnými organizátormi, ktorí boli a sú stale akousi dušou tohto turnaja. Preto ich v blízkej dobe oslovím a poprosím o obnovenie niekdajšej úspešnej spolupráce.

⦿ Basketbal je najúspešnejší kolektívny šport v našom meste a má byť za roky svojho pôsobenia na čo hrdý. Vychoval veľa reprezentantov a extraligových hráčov, získal vo svojej histórii až 14 titulov Majstra Slovenska. Každý jeden takýto majstrovský tím si už našiel svoje vážené a dobre viditeľné miesto na stene pri vstupe do ZUS arény. Aby každý, kto vstúpi do haly, či je to rodič, fanúšik alebo hráč, videl, čo všetko sa doteraz
žiarskemu basketbalu podarilo, ktorí hráči a tréneri boli pri zisku jednotlivých titulov Majster SR.

⦿ V priestoroch ZUS arény, ako domovského stánku nášho klubu, sme vybudovali a zariadili úplne novú klubovňu klubu a okná VIP miestnosti aj steny ZUS arény sme vyzdobili logami mládežníckeho aj mužského basketbalu.

⦿ Pre zlepšenie kultúry povzbudzovania na všetkých zápasoch a nastavenie férového fungovania spolupráce s rodičmi sme prijali Kódex rodiča hráča basketbalu, ako normu úcty k hráčom, trénerom a klubu.

⦿ Na čo som osobne najviac hrdý, je návrat pozitívnej a konštruktívnej atmosféry do práce v našom klube. Každý, kto chce robiť a náš klub rozvíjať, má u nás vždy dvere dokorán otvorené. Za jasne stanovaných pravidiel. Pretože takto to v športe má byť.
Náš klub už má viac ako dvesto členov, či sú to detičky v krúžkoch, hráči jednotlivých tímov, ich tréneri, rodičia, pomocníci a funkcionári klubu, všetci si zaslúžia moje veľké poďakovanie, uznanie a pochvalu za svoju snahu a úsilie.

Rok 2021 bol pre pandemickú situáciu pre všetkých športovcov veľmi ťažký. Som rád, že sa nám napriek tomu podarilo posunúť žiarsky basketbal trochu ďalej a trochu vyššie. A to len začíname…

Ing.Bc. Štefan Muha, prezident BK MŠK Žiar nad Hronom