Nové platby za členské a klubové príspevky

Od 1.1.2021 sa platí klubový príspevok (KP) vo výške 30€ mesačne pri celoslovenských súťažiach, 20€ mesačne pri oblastných súťažiach a 10€ mesačne v prípravke. V mikrolige sa KP neplatí. Pokiaľ hráč pendluje do vyššej súťaže, platí sumu podľa nej.

Hráč BK platí KP vždy do 10-eho nasledujúceho mesiaca, v plnej výške ak odtrénoval v mesiaci viac ako polovicu tréningov, v polovičnej výške ak odtrénoval menej ako polovicu tréningov. Pokiaľ hráč neodtrénoval v mesiaci žiadny tréning, KP za daný mesiac neplatí.

Členský príspevok MŠK (ČP) vo výške 12€ ročne je člen BK povinný zaplatiť do konca februára príslušného roka, alebo do 30 dní od vzniku členstva v alikvótnej výške.

Viac informácií najdete na: https://basketziar.sk/dokumenty/platby