NEMAK Žiarska basketbalová mikroliga

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom sa po úspešných piatich ročníkoch rozhodol pokračovať v organizácii Žiarskej basketbalovej mikroligy (ŽBM). Tento najúspešnejší projekt klubu, určený pre chlapcov aj dievčatá prvého až tretieho ročníka ZŠ, dokázal za roky svojho fungovania splniť ciele v troch oblastiach:
 
Prepojil školský a klubový šport v meste Žiar nad Hronom, spoluprácou Basketbalový klub a jeho tréneri – základné školy a ich učitelia telesnej výchovy.
Popri zdravej súťaživosti medzi školami podporil aj ich spoluprácu, organizovaním 4 kôl žiarskymi základnými školami.
Pritiahol hravou a súťaživou formou k basketbalu, ale aj iným športom na území mesta desiatky detí v mladšom školskom veku.
 
ŽBM má svoju neopakovateľnú atmosféru. Deti, žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka, s hrdosťou a veľkým zanietením bojujú o každú loptu a o úspech pre svoj tím, pre svoju školu. Pritom si vo svojom podvedomí vytvárajú pri zaujímavých a dramatických zápasoch v telocvični svoje prvé pozitívne vnemy a pocity zo športu.
V školskom roku 2021/2022 plánuje BK MŠK Žiar nad Hronom posunúť fungovanie ŽBM ešte ďalej, na vyššiu, koncepčnejšiu, systematickejšiu a dokonca nadregionálnu úroveň! Po rozhovore s riaditeľmi a učiteľmi každej jednej žiarskej základnej školy a jednej súkromnej základnej školy v Banskej Štiavnici, za ich všeobecného
súhlasu a ich podpory, sa BK MŠK Žiar nad Hronom rozhodol rozšíriť spoluprácu so školami a tým aj fungovanie ŽBM na celý školský rok 2021/2022, formou materiálnej a personálnej podpory učiteľom základných škôl, ktorí si otvoria na škole športový krúžok pre deti 1. stupňa.
 
Krúžok bude zameraný na pohyb a šport, nielen na basketbal… Basketbalový klub im poskytne súčinnosť pri vedení krúžkov odbornými radami a prácou kvalifikovaného trénera, koordinátora BK. Učitelia škôl dostanú od klubu kvalitnú športovú obuv a športové oblečenie. Klub zabezpečí pre činnosť krúžkov na školách dostatok basketbalových lôpt č.5. Každá škola dostane darom od klubu 20ks lôpt a deti, pokiaľ vydržia až do finále v ZUS aréne, dostanú od klubu loptu tiež ako dar.
Od januára do mája každá škola v spolupráci s BK zorganizuje jedno kolo mikroligy. V júni zorganizuje Basketbalový klub finálové kolo mikroligy v ZUS aréne, pred hľadiskom športovej haly, plnej spolužiakov, učiteľov, rodičov, za účasti primátora a vedenia mesta.
 
Ak zo 100 detí z 5 základných škôl sa štvrtina rozhodne venovať ďalej basketbalu a ostatní rozšíria rady atlétov, volejbalistov, plavcov alebo futbalistov, tento projekt má svoj veľký športový význam. No bez podpory Basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom, Mesta Žiar nad Hronom a spoločnosti NEMAK by tento projekt určite nemohol začať plánovať svoj 6. ročník…