Príjemné prežitie vianočných sviatkov Vám praje Basketbalový klub.